ພາພຍົນລາວ ໔ - 23 ມີນາ ຄື ວັນຊາດ ຊຶ່ງເປັນ ວັນກອງທັບເເຫ່ງຊາດຂອງທະຫານລາວທົ່ວປະເທດ
  ກັບຫນ້າຕົ້ນ  

  ໂຍທາ 1/໑
ໂຍທາ 2/໒
ໂຍທາ 3/໓
ໂຍທາ 4/໔
ໂຍທາ 5/໕
ໂຍທາ 6/໖
ໂຍທາ 7/໗
ໂຍທາ 8/໘
ໂຍທາ 9/໙
ໂຍທາ 10/໑໐
ໂຍທາ 11/໑໑
ໂຍທາ 12/໑໒
ໂຍທາ 13/໑໓

ເສິກກາງເມືອງ
ວັນທີ ໒໓ ມີນາ ຄື ວັນ ກອງທັບເເຫ່ງຊາດລາວ ຊຶ່ງ ປະເທດລາວ ເຄີຍມີ ກອງທັບເເຫ່ງຊາດ ເປັນຂອງຕົນເອງ ປະເທດໃກ້ຄຽງ ກໍກຽມ ຄົນລາວສເມີມາ ເເຕ່ໃນປັດຈຸບັນນີ້ ເເມ່ນ ທະຫານເເກວກໍາທຸກຢ່າງ ເເລະຕຽມພ້ອນທີ່ຈະທໍາຣາຍ ຄວາມເຂັ້ມເເຂງ ເເລະ ຄຸນງາມຄວາມດີ ຂອງ ຄົນລາວ (ເລືອດເນື້ອລາວ)

© 2008-2009 Laocom Archives. Tous droits réservés.
Dernière révision : samedi 7 mars 2009
Informations modifiables sans préavis.