The Lao traditional music ສຽງລໍາ ສຽງເພງ ສຽງເເຄນ ດົນຕຣີລາວເດີມ
Musiques

ຢາກຟັງເພງໃດໃຫ້ເອົາລູກສອນໄປດັກໃສ່ເພງນັ້ນເເລ້ວຈິ່ງດິກລົງ
ເພັງຊາດລາວ
ເເຜ່ນດິນທອງ
ສຽງຈາກພາພຍົນລາວ
ເສັຽຊີບດີກວ່າເສັຽຊາດ 

( To click=ດິກ / ດັກ=to point [pointer, maintenir enfoncé] / ດິ່ງ=to link )

ກັບເມືອຫນ້າທໍາອິດ

© 2005-2008 Laocom Culture.
Dernière révision: mercredi 13 octobre 2010
Informations modifiables sans préavis.