Laodeum Laos - Lao traditional music


 
ດົນຕຣີລາວເດີມ


Musiquesຢາກຟັງເພງໃດໃຫ້ເອົາລູກສອນໄປດັກໃສ່ເພງນັ້ນເເລ້ວຈິ່ງດິກລົງ

ເພງຊາດລາວ ໑
ນົກເຂົາຂັນ
ລາວລ້ານຊ້າງ
ເສັຽຊີບດີກວ່າເສັຽຖິ່ນ
ເພງຊາດລາວ ໒

ສຸຣິຍາ
ດອກໄມ້
ກິນນາຣີ
ອ່ານຫນັງສື ໒
ອ່ານຫນັງສື ໓

ລາວເເພນ
ລໍາວົງລາວສໄມ
ລາວຮ່ວມເຜົ່າ
ລາວກະເເຊ
ອ່ວຍພອນປີໃຫມ່


ກັບເມືອຫນ້າທໍາອິດ


Créé en septembre 2007

© 2008 Laocom Culture.
Dernière révision: mercredi 13 octobre 2010
Informations modifiables sans préavis.