ຊ່າງເເຄນ ກັບ ຫມໍເເຄນ


ເເດ່ນັກສຶກສາເເລະນັກຮຽນຮູ້ທຸກຄົນ

 ຫມໍເເຄນ ໑
 ຫມໍເເຄນ ໒
 ຫມໍເເຄນ ໓
 ຫມໍເເຄນ ໔
 ຫມໍເເຄນ ໕
 ຫມໍເເຄນ ໖
 ຫມໍເເຄນ ໗
 ຫມໍເເຄນ ໘
 ຫມໍເເຄນ ໙
 ຫມໍເເຄນ ໑໐


   ໑- ບົດຮຽນ
   ໒- ເເອບເປົ່າ
   ໓- ເເອບເປົ່າ
   ໔- ເເອບເປົ່າ
   ໕- ເເອບເປົ່າ
   ໖- ເເອບເປົ່າ
ດົນຕຣີລາວເດີມ
ຟ.ດາບ -ມ.ເສືອ
ການຟ້ອນ
ລໍາຕ່າງໆ

apprendre à jouer le khene
ສິລປະ ເເລະ ວັທນະທັມ ເປັນ ຈິດໃຈ ຂອງ ປະຊາຊາດ ຣາສດອນ
(ສິນ-ລະ-ປະ) & (ວັດ-ທະ-ນະ-
ທໍາ) & (ລາດ-ສະ-ດອນ)

How to play the Lao khaen, the Lao mouth organ©  2008-2010 Laocom Education. Tous droits réservés.
dernière révision: vendredi 15 janvier 2010
Informations modifiables sans préavis.