ເເຄນ ກັບ ຫມໍເເຄນ

ເເດ່ນັກສຶກສາເເລະນັກຮຽນຮູ້ທຸກຄົນ
 ຫມໍເເຄນ ໑
 ຫມໍເເຄນ ໒ 
 ຫມໍເເຄນ ໓
 ຫມໍເເຄນ ໔
 ຫມໍເເຄນ ໕
 ຫມໍເເຄນ ໖
 ຫມໍເເຄນ ໗
 ຫມໍເເຄນ ໘
 ຫມໍເເຄນ ໙
 ຫມໍເເຄນ ໑໐

 ຫນ້າຕໍ່ໄປ

 
     ໑- ເເຄນເເປດຄູ່
   ໒- ເເອບເປົ່າເເຄນ
   ໓- ເເອບເປົ່າເເຄນ
   ໔- ເເອບເປົ່າເເຄນ
   ໕- ເເອບເປົ່າເເຄນ
   ໖- ເເອບເປົ່າເເຄນ
ດົນຕຣີລາວເດີມ
ຟ້ອນດາບ-ມວຍເສືອ
ສິລປະການຟ້ອນ
ລໍາຕ່າງໆຂອງລາວ

ສິລປະ ເເລະ ວັທນະທັມ ເປັນ ເງົາ ຂອງ ຄົນລາວເເທ້ທຸກຄົນ
ຢ່າປ່ອຍໃຫ້ເຂົາມາຢຽບຍໍ່າທໍາລາຍມັນ

ຫມໍເເຄນ ໑໑

© 2009 Laocom Education. Tous droits réservés.
Dernière révision : lundi 9 mars 2009
Informations modifiables sans préavis.