ເເຄນ ກັບ ຫມໍເເຄນ

ເເດ່ນັກສຶກສາເເລະນັກຮຽນຮູ້ທຸກຄົນ
 ຫມໍເເຄນ ໑
 ຫມໍເເຄນ ໒
 ຫມໍເເຄນ ໓
 ຫມໍເເຄນ ໔
 ຫມໍເເຄນ ໕
 ຫມໍເເຄນ ໖
 ຫມໍເເຄນ ໗
 ຫມໍເເຄນ ໘
 ຫມໍເເຄນ ໙
 ຫມໍເເຄນ ໑໐
 

   ໑- ເເຄນເເປດຄູ່
   ໒- ເເອບເປົ່າເເຄນ
   ໓- ເເອບເປົ່າເເຄນ
   ໔- ເເອບເປົ່າເເຄນ
   ໕- ເເອບເປົ່າເເຄນ
   ໖- ເເອບເປົ່າເເຄນ
ດົນຕຣີລາວເດີມ
ຟ້ອນດາບ-ມວຍເສືອ
ສິລປະການຟ້ອນ
ລໍາຕ່າງໆຂອງລາວ

ສິລປະເເລະວັທນະທັມລາວ ເປັນ ກະດູກສັນຫລັງ ຂອງຊາດເເລະຂອງຄົນລາວເເທ້ທຸກຄົນ
ມີເເຕ່ພວກຫວັງກືນກິນຊາດລາວເທົ່ານັ້ນ ຈະຄອຍທໍາລາຍມັນ