ຫມໍເເຄນ ໑
ຫມໍເເຄນ ໒ 
ຫມໍເເຄນ ໓
ຫມໍເເຄນ ໔
ຫມໍເເຄນ ໕
ຫມໍເເຄນ ໖
ຫມໍເເຄນ ໗
ຫມໍເເຄນ ໘
ຫມໍເເຄນ ໙
ຫມໍເເຄນ ໑໐ປຶ້ມເເຄນເເປດ ໑
  ປື້ມເເຄນເເປດ ໒
 ເເອບເປົ່າເເຄນ
ເເອບເປົ່າເເຄນ
  ເເອບເປົ່າເເຄນ ໓
  ເເອບເປົ່າເເຄນ ໔
ດົນຕຣີລາວເດີມ
ຟ້ອນດາບ ມວຍເສືອ
ສິລປະການຟ້ອນ
ລໍາຕ່າງໆຂອງລາວ
ອາຈານ ຜູ້ຫນ້ານັບຖື ຜູ້ນີ້ ດໍາເນີນ ເຜີຍເເຜ່ ຄວາມຮູ້ ຂອງຕົນ  (ບົດຮຽນ ຍີ່ - ບົດຮຽນ ສອງ - ບົດຮຽນ ທີສອງ)
ຂພຈ ພິສູດ ເຫັນ ດັ່ງນີ້:  C  D  F  G  F  A  G  D  F  A  F   ຫລື   C  D  F  G  F  G/A  G  D  F  G/A  F

ຖ້າບໍ່ເຂົ້າໃຈ ເຄື່ອງຫມາຍນະທີ່ນີ້ ໃຫ້ໄປອ່ານ Khaen Learning

ຂໍໃຫ້ ທ່ານ ບຸນຊຶ່ງ ສີນານົນ ພ້ອມດ້ວຍ ຜູ່ຈັດທໍາ ວິດິໂອ ຂ້າງເທິງນີ້ ຈົງພົບ ເເຕ່ ຄວາມສຸກ ຖ້າມີສຸກເເລ້ວ ກໍຂໍໃຫ້ມີສຸກ ຍິ່ງໆຂຶ້ນໄປ
Lai khene pour le lam phouthai - Lai khaen for the Lum Poothai - Bounseung Synanonh
 

Ma. 28 août 2007©  2008-2010 Laocom Education. Tous droits réservés.
dernière révision: lundi 1er février 2010
Informations modifiables sans préavis.