ຫມໍເເຄນ ໑
ຫມໍເເຄນ ໒ 
ຫມໍເເຄນ ໓
ຫມໍເເຄນ ໔
ຫມໍເເຄນ ໕
ຫມໍເເຄນ ໖
ຫມໍເເຄນ ໗
ຫມໍເເຄນ ໘
ຫມໍເເຄນ ໙
ຫມໍເເຄນ ໑໐ປຶ້ມເເຄນເເປດ ໑
  ປື້ມເເຄນເເປດ ໒
ເເອບເປົ່າເເຄນ
 ເເອບເປົ່າເເຄນ
  ເເອບເປົ່າເເຄນ ໓
  ເເອບເປົ່າເເຄນ ໔
ດົນຕຣີລາວເດີມ
ຟ້ອນດາບ ມວຍເສືອ
ສິລປະການຟ້ອນ
ລໍາຕ່າງໆຂອງລາວ
ອາຈານ ຜູ້ຫນ້ານັບຖື ຜູ້ນີ້ ດໍາເນີນ ເຜີຍເເຜ່ ຄວາມຮູ້ ຂອງຕົນ  (ບົດຮຽນ ຈຽງ - ບົດຮຽນນຶ່ງ - ບົດຮຽນ ທີນຶ່ງ)
ຂໍໃຫ້ ທ່ານຜູ່ນີ້ ພ້ອມດ້ວຍ ຜູ່ຈັດທໍາ ວິດິໂອ ຂ້າງເທິງນີ້ ຈົງພົບ ເເຕ່ ຄວາມສຸກ ຖ້າມີສຸກເເລ້ວ ກໍຂໍໃຫ້ມີສຸກ ຍິ່ງໆຂຶ້ນໄປ
ຖ້າບໍ່ເຂົ້າໃຈ ເຄື່ອງຫມາຍນະທີ່ນີ້ ໃຫ້ໄປອ່ານ Khaen Learning
Musical notes of the khaen or the Lao khene

ຂໍໃຫ້ ທ່ານ ບຸນຊຶ່ງ ສີນານົນ ພ້ອມດ້ວຍ ຜູ່ຈັດທໍາ ວິດິໂອ ຂ້າງເທິງນີ້ ຈົງພົບ ເເຕ່ ຄວາມສຸກ ຖ້າມີສຸກເເລ້ວ ກໍຂໍໃຫ້ມີສຸກ ຍິ່ງໆຂຶ້ນໄປ
Apprendre à jouer du khène - How to play the Khaen, lesson 1 - Bounseung Synanonh
 

Ma. 28 août 2007©  2008-2010 Laocom Education. Tous droits réservés.
dernière révision: jeudi 4 février 2010
Informations modifiables sans préavis.